Kandidáti

LOPATA - Loketští patrioti

Jsme sdružení lidí, kterým není lhostejný osud Lokte a chtějí, aby Loket byl dobrým místem pro život.

Volební program » Kandidáti »

Kdo jsme?

Naším cílem při sestavování volebního programu na období 2014 až 2018 nebylo naslibovat co nejvíce předvolebních slibů a investic, ale navrhnout koncepční řešení, jejichž cílem bude zlepšení kvality života v našem městě.

Naši kandidáti se ve svém profesním životě pohybují v různých oblastech a při přípravě volebního programu využili své odborné znalosti. Netvrdíme, že naši kandidáti rozumí všemu, ale to, čemu rozumíme, chceme dělat jak nejlépe umíme a v této oblasti pomoct našemu městu.


Oblasti, které chceme rozvíjet

Rozvoj města

Základem rozvoje města je účelné krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé plánování. Toto nelze realizovat bez toho, aby s plány vedení města nebyli důkladně seznámeni občani našeho města. Loket musí být město na celý život.

Komunikace s občany

Občan je ten kdo si volí své zastupitele a z toho nám plyne závazek s občany komunikovat, jasně je seznamovat se záměry města, dostatečně předem je seznámit s tím co vedení města plánuje a umožnit jim k záměrům města se vyjádřit.

Školství

Škola, ať už mateřská, základní nebo střední, je vždy důležitou součástí městského života. Naším cílem je podpora všech stupňů vzdělávání v našem městě a rozumné zapojení škol do kulturního a komunitního života města.

Životní prostředí

Kvalitní a zdravé životní prostředí znamená kvalitní a zdraví život. Hlavním cílem každého občana by mělo být své životní prostředí chránit a udržovat ho. Toto však nelze zajistit bez podpory města. Tuto podporu zajistíme.

Kultura

Loket je kulturním městem, ale je třeba podporovat všechny druhy kultury ne jen vybrané. Cestou k rozvoji Lokte v oblasti kultury a cestovního ruchu je fungující kulturní komise a městem zřizované infocentrum.

Loketské městské lesy

Jedním z největších bohatství našeho města jsou naše lesy. Není naším cílem navýšit zisky na úkor drancování našich lesů, ale nastavit hospodaření v nich, tak aby toto bohatství mohli využívat i naši potomci.


Přečtěte si náš kompletní volební program »